ADVOKAT GEIR KRISTOFFERSEN

Advokat Geir Kristoffersen har drevet egen advokatvirksomhet i Fredrikstad fra 1984. Han arbeider blant annet med forretningsjus, avtaler og selskapsrett, samt etablering av firmaer, emisjoner og firmaoverdragelser.

Kristoffersen har også bred erfaring vedrørende rettsforhold knyttet opp mot fast eiendom, med overtakelse/salg, feste og utleie av eiendommer. Han har et tett samarbeide med Fredrikstad Boligforvaltning AS, som er forretnings og regnskapsfører for flere sameier og borettslag

I tillegg jobber Kristoffersen med familierett, arv og skifte.

Kristoffersen har erfaring fra styrearbeid, og kan påta seg nye styreverv i aksjeselskap.