TIMEPRISER

I alminnelige saker vil normal timepris for advokattjenestene variere fra kr 1000,- til 1600,- eksklusive moms. (1 250,- - 2 000,- inkl. mva.). Timeprisen bestemmes av sakstype. situasjon, privat eller bedrift m.m. Dette avklares med deg på forhånd. Det faktureres per medgått kvarter, minimum en halvtime for første konsultasjon. Rettsgebyr og andre utlegg kan komme i tillegg. Mulighet for å dele opp regningen kan avtales. Det tas forbehold om å kreve et akonto-forskudd. Det koster ingenting å ringe for å innlede en samtale om en mulig sak.


RETTSHJELPSFORSIKRING

Visste du at bolig- og innboforsikringer og bilforsikringer og andre vanlige forsikringer ofte kan inneholde rettshjelpdekning? Vilkåret er at det er tvist i saken og at saken faller innenfor nærmere bestemte sakstyper eller knyttet til eiendommen, f. eks. tvist vedrørende kjøp/salg av bolig. I så fall dekker forsikringen normalt 80 % av kostnadene til advokat opp mot en grense, etter en fast egenandel som regel på kr 3-4000. Vi sjekker om du har rett til rettshjelpsdekning.krive inn teksten din.

 

FRI RETTSHJELP

Dersom du ikke tjener mer enn grensene for fri rettshjelp, for tiden kr 246.000 (brutto) for enslige og 369.000 (brutto) samlet for ektepar og andre som bor sammen i felles husstand, og maksimalt kr 100.000 i formue som ikke er bundet i bolig, kan du ha rett til fri rettshjelp. Egenandelen er kr 965 dersom du tjener mer enn kr 100.000. Ved rettssaker er egenandelen høyere.Ved alle oppdrag gis det skriftlig oppdragsbekreftelse.